top of page

Çocuk Diş Hekimliği

bUX6LiFCFN_edited.png

Çocuğunuzun ilk diș hekimi ziyareti kaç yașındayken yapılmalı?

 

Çocuğunuz dișlerindeki ve çene yüz gelișimindeki sorunların önlenebil-mesi ve erken

tespiti için ilk dișler çıkmaya bașlamasıyla diș hekimi kontrolü altında olmalıdır.

Çocuğunuzun dișlerinde çürük olușmadan önce diș hekimiyle tanıșması birçok avantajı

beraberinde getirir. Hekiminizden doğru fırçalama ve beslenmeyle ilgili bilgiler

edinmenizin yanı sıra hekiminiz tarafından uygulanacak basit ve kısa süreli koruyucu

yöntemler ile çocuğunuzda görülebilecek diș problemlerinin önüne geçilir. Bu arada

çocuğunuz diș hekimine gitmeye alıștığından diș hekimi korkusunun olușması da önlenmiș olur. Bunun yanı sıra çocuğunuzda olușabilecek diș sağlığıyla ilgili problemler sizin tespit edemeyeceğiniz kadar erken safhalarda diș hekiminiz tarafından tespit edileceğinden uygulanması gereken tedavinin de gecikmesi engellenir.

 

Genel olarak 6 ay aralıklı kontroller önerilse de çocuğunuzun ağız ve diş sağlığının durumuna göre diș hekiminiz kontrol sıklığınızı belirleyecektir.

Süt dişleri neden önemlidir?

 

Süt dişleri bebek 6-8 aylıkken çıkmaya bașlar, 2-2,5 yașında sürmeleri tamamlanır ve 10-12 yașına kadar ağzında kalırlar. Alt ve üst çenede 10'ar tane olmak üzere ağızda toplam 20 adet süt diși bulunur. Bu dönem çocuğun büyüme ve gelișiminin en aktif olduğu dönemdir. O yüzden, süt dișleri çocuğun sağlıklı beslenmesinde büyük rol oynar. Süt dișleri; çiğneme, beslenme ve buna bağlı olarak büyüme ve gelișim için çok gereklidirler. Süt dișlerinin sağlıklı olması, çocukların doğru bir șekilde konușmayı öğrenebilmesi ve çene yüz gelișimi için de süt dișlerinin sağlıklı olması için gereklidir. Süt dișleri saydığımız görevlerinin yanı sıra alttan gelecek daimi dișler için de sürme rehberliği yapmaktadırlar. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının ilk dișleri çıkmaya bașladıktan sonra bu dișlerin sağlığını korumaları için dikkat etmesi gereken noktalar bulunmaktadır.

Çocukların dișleri ne zaman fırçalamaya bașlanmalı?

 

Bebeklikten itibaren çıkmaya bașlayan süt dișleri mineral oranları düșük olduğundan daha çabuk çürürler. Gün içerisinde bebeklerin beslenme aralıkları ne kadar sık olsa da günde iki kere dișleri temizlenmelidir.

 

Süt dișleri temiz bir gazlı bez ile temizlenmelidir. Süt dișleri döneminde kullanılan ve dișlerin temizliği için ideal olan ve annenin parmağına geçirebileceği bebek diș fırçaları da piyasada bulunmaktadır. 2,5 ve 3 yaș civarında çocuğun yașına uygun olan diș fırçaları ile dișlerin temizliği devam ettirilmelidir. Süt dișleri için önemli olan fırçanın kıllarının sert olmamasına ve fırçalama ișleminin çok sert olmamasına dikkat edilmelidir.

 

Üç yașından önce bebeklerin yutma riskine karșılık florürlü diș macunu kullanmaları önerilmez. Bu yüzden piyasada flor içermeyen, köpürmeyen ve tamamen sindirilebilen enzimler içeren bebekler için macunlar bulunmaktadır. 3 yaș itibari ile flor içeren çocuk macunu kullanılabilir. ilk diș fırçalanmaya bașlanması ile 12 yaș sınırına kadar sadece çocuk macunu kullanılmasına özen gösterilmesi gereklidir. unutulmamalıdır ki fazla diș macunu kullanılması daha iyi bir diș temizliği anlamına gelmez. Kullanılan macun mercimek tanesi kadar olmalıdır. Ayrıca,  tükürük ile köpüreceğinden fırça üzerine konan macunun su altında ıslatılmaması daha uygundur.

bottom of page